• English
  • ภาษาไทย

จักรเย็บผ้า

4234D Overlock

4234D Overlock

จักรโพ้งที่ให้คุณสามารถเย็บตะเข็บ
แซกริมผ้า พร้อมตัดผ้าส่วนเกินได้
ในขั้นตอนเดียว

ราคา : ฿22,900

Brother Earth

Brother Earth คือพันธสัญญาที่บราเดอร์ได้ให้ไว้ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกๆกิจกรรมของเราและนี่คือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อการทำงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จักรเย็บผ้ารุ่นอื่นๆ

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ