• English
  • ภาษาไทย

จักรเย็บผ้า

4234D Overlock

4234D Overlock

จักรโพ้งที่ให้คุณสามารถเย็บตะเข็บ
แซกริมผ้า พร้อมตัดผ้าส่วนเกินได้
ในขั้นตอนเดียว

ราคา : ฿22,900

จักรเย็บผ้ารุ่นอื่นๆ

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ