• English
  • ภาษาไทย

จักรเย็บผ้า

GS-2700

GS-2700

จักรเย็บผ้าที่มาพร้อมลายเย็บ 27 ลาย หลอดไฟ LED รับประกัน 1 ปี

ราคา : ฿5,990

Brother Earth

Brother Earth คือพันธสัญญาที่บราเดอร์ได้ให้ไว้ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกๆกิจกรรมของเราและนี่คือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อการทำงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จักรเย็บผ้ารุ่นอื่นๆ

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ