จักรเย็บผ้า

FS101

New FS101

จักรเย็บระบบคอมพิวเตอร์ มีไฟ LEd หน้าจอ LCD ขาวดำ พร้อมลาย 55 แบบ

ราคา : ฿18,900

Machine Type
Built-in Stitch Number
Features
Computerised Sewing Machine
100 Stitch Number
Computerised sewing machine wit drop-in bobbin, elecronic speed control and 7-point feed dog for sewing light fabrics

The FS101 computerize sewing machine includes 100 unique built - in sewing utility stitches, decorative, heirloon and quilting stitches. Also included are 55 alphanumeric stitches for monogramming and 8 styles of one-step buttonholes. Add a convenient STOP/START button and an easy-to use Speed Control.  Creativity and variety are virtually limitless with the built-in free arm for sewing on hard to reachREACHการทำงานของบราเดอร์เป็นไปตามข้อกำหนด REACH (การขึ้นทะเบียน, การประเมินผล, การอนุญาต และ การควบคุมสารเคมี) ที่มีจุดประสงค์พื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม Need Pop-up help? Yes | No areas like cuffs and sleeves.

Other Home Computerised Sewing and Embroidery Machines

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ