จักรเย็บผ้า

AS1430S

AS1430S

จักรเย็บพร้อมลายตะเข็บ 14 ลาย ไฟส่องสว่าง LED

ราคา : ฿3,690

อุปกรณ์เสริมในการเย็บผ้า

หมายเลขรุ่นวัสดุการพิมพ์ /
อุปกรณ์เสริม
Column 2รายละเอียด
F001N 1/4" Piecing FootSupply
F003NNarrow Hemmer Foot (5mm)Supply
F004N Concealed Zipper Foot Supply
F008NTeflon Foot (Ver)Supply
F011NStraight Stitch FootSupply
F012NGathering FootSupply
F014N Binder FootSupply
F015N Overlock Foot (Ver)Supply
F016N Quilting GuideSupply
F018N Blind Stitch Foot (Ver)Supply
F021NBraiding FootSupply
F022NClear-view Foot (Ver)Supply
F024NCording Foot(3 Grooves)5mmSupply
F025NFringe FootSupply
F026NOpen Toe Foot (Ver)Supply
F036NZipper and Piping FootSupply
F037NPin Tuck FootSupply
F045Action Guide 5mm PQ Supply
F056Edge Joining FootSupply
F057N1/4" Piecing Foot With GuideSupply
EBT-CENEMBROIDERY BOBBIN THREADThread
EBT-PEEMBROIDERY BOBBIN THREAD PEThread
EBT-CEBNEMBROIDERY BOBBIN THREAD CE BLACKThread
ETS-12N12 COLORS EMBROIDERY THREADThread
ETS-22N22 COLORS EMBROIDERY THREADThread
ETS-40N40 COLORS EMBROIDERY THREADThread
CYT-2121 COLORS COUNTRY YARN THREADThread
CYT-4040 COLORS COUNTRY YARN THREADThread

Other Home Sewing Machines

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ