เครื่องโทรสาร

Fax Machines

บราเดอร์นำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องโทรสารคุณภาพสูง ในหลากหลายรูปแบบทั้งระบบความร้อนกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์และระบบอิงค์เจ็ท ที่ตอบสนองการใช้งานได้ทั้งภายในบ้านและสำนักงาน

FAX-235S

FAX-235S

เครื่องโทรสารกระดาษ
ความร้อนพร้อมกับชุดหูฟัง
โทรศัพท์

ราคา: ฿3,290

 • เครื่องโทรสารความเร็วสูง (โมเด็ม)

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ 


FAX-236S

FAX-236S

เครื่องโทรสารกระดาษ
ความร้อนพร้อมชุดหูฟัง
โทรศัพท์

ราคา: ฿3,290

 • เครื่องโทรสารความเร็วสูง (โมเด็ม)

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ 


FAX-335MCS

FAX-335MCS

เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา
พร้อมเครื่องตอบรับข้อความ
อัตโนมัติ และเครื่องถ่าย
เอกสาร

ราคา: ฿5,290

 • เครื่องตอบรับดิจิตอลที่ติดมากับเครื่อง
 • กระจายเอกสาร
 • สนทนาผ่านลำโพง
 • เครื่องโทรสารความเร็วสูง (โมเด็ม)
 • หน่วยความจำของเครื่องโทรสาร
 • การถ่ายเอกสารหลายหน้า

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ 


FAX-817S

FAX-817S

แฟกซ์กระดาษพิมพ์เอกสาร
พร้อมโทรศัพท์และเครื่องถ่าย
เอกสาร

ราคา: ฿2,990

 • กระจายเอกสาร
 • สนทนาผ่านลำโพง
 • เครื่องโทรสารความเร็วสูง (โมเด็ม)
 • การถ่ายเอกสารหลายหน้า

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ 


FAX-837MCS

FAX-837MCS

แฟกซ์กระดาษพิมพ์เอกสาร
พร้อมโทรศัพท์และเครื่องถ่าย
เอกสาร

ราคา: ฿4,290

 • เครื่องตอบรับดิจิตอลที่ติดมากับเครื่อง
 • กระจายเอกสาร
 • สนทนาผ่านลำโพง
 • เครื่องโทรสารความเร็วสูง (โมเด็ม)
 • หน่วยความจำของเครื่องโทรสาร
 • การถ่ายเอกสารหลายหน้า

FAX-878

FAX-878

เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา
พร้อมชุดหูฟังโทรศัพท์ และ
ถ่ายเอกสาร

ราคา: ฿3,090

 • สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 • เครื่องโทรสารความเร็วสูง (โมเด็ม)
 • หน่วยความจำของเครื่องโทรสาร
 • การถ่ายเอกสารหลายหน้า

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ 


FAX-2840
New

FAX-2840

แฟกซ์กระดาษธรรมดาระบบเลเซอร์ รวมความสามารถพิมพ์ ถ่ายเอกสาร

ราคา: ฿7,990 บาท

 • PC Connectivity
 • High-Speed Fax (Modem)
 • Fax Memory capacity

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ 


FAX-2950
New

FAX-2950

แฟกซ์ระบบเลเซอร์ที่พกความสามารถในการสแกน

ราคา: ฿9,490 บาท

 • PC Connectivity
 • Broadcasting
 • High-Speed Fax (Modem)
 • Large Paper capacity
 • Fax Memory capacity
 • Multi-page Copying

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ 


ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ศูนย์บริการลูกค้า
(66) 2665-7777