เครื่องโทรสาร

FAX-878

FAX-878

เครื่องโทรสารขนาดกะทัดรัดพร้อมชุดหูฟังที่ตอบสนองคุณได้ทุกการติดต่อสื่อสาร

ราคา : ฿3,090

Brother Earth

Brother Earth คือพันธสัญญาที่บราเดอร์ได้ให้ไว้ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกๆกิจกรรมของเราและนี่คือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อการทำงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การประหยัดกระดาษ

การย่อขนาดอัตโนมัติของแฟกซ์ที่รับเข้ามา

- เครื่องจะลดขนาดแฟกซ์รับเข้ามาโดยอัตโนมัติ เพื่อให้พอดีกับขนาดกระดาษ A4 แผ่นเดียว

ฟังก์ชั่นการป้องกันแฟกซ์ทีไม่จำเป็น

- เครื่องสามารถจัดการแฟกซ์ที่ไม่จำเป็นได้โดยใช้ฟังก์ชั่นนี้ เพื่อป้องกันการสิ้นเปลืองกระดาษโดยการบันทึกเฉพาะหมายเลขที่จำเป็นเท่านั้นไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง

การปฏิบัติตามมาตรฐาน

RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) Compliant

- ผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์เป็นไปตามมาตรฐาน ROHS โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายเพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกำหนดของ RoHS EU RoHSผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์เป็นไปตามมาตรฐาน ROHS โดยหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายเพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกำหนดของ RoHS EU

Need Pop-up help? Yes | No

REACH

- การทำงานของบราเดอร์เป็นไปตามข้อกำหนด REACH (การขึ้นทะเบียน, การประเมินผล, การอนุญาต และ การควบคุมสารเคมี) ที่มีจุดประสงค์พื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม REACHการทำงานของบราเดอร์เป็นไปตามข้อกำหนด REACH (การขึ้นทะเบียน, การประเมินผล, การอนุญาต และ การควบคุมสารเคมี) ที่มีจุดประสงค์พื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

Need Pop-up help? Yes | No

ISO14001

- กลุ่มสาขาการผลิตทั้งหมดของบราเดอร์มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001

เครื่องโทรสารรุ่นอื่นๆ

รายการผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือก

เปรียบเทียบ