ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ของคุณ

Protect Your Product

ทำไมจึงต้องเลือกใช้วัสดุการพิมพ์ของแท้จากบราเดอร์เท่านั้น

การใช้วัสดุการพิมพ์แท้กับเครื่องพิมพ์ เครื่องมัลติ-ฟังก์ชั่น (MFCs) และเครื่องโทรสารของบราเดอร์ เป็นการรับประกันถึงประสิทธิภาพให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในผลลัพธ์ที่เหนือระดับ อุ่นใจได้ในทุกการใช้งาน

วัสดุการพิมพ์ของบราเดอร์ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพิมพ์ทั้งระบบ โดยผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถช่วยป้องกันความเสียหายของตัวเครื่อง

บราเดอร์ได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโทนเนอร์และหมึก จนได้ออกแบบส่วนประกอบของหมึกและโทนเนอร์ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและรองรับการทำงานกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบที่ซับซ้อน

ด้วยความมุ่งมั่นของบราเดอร์ในการคิดค้นเพื่อแก้ไขทุกปัญหาอาจเกิดขึ้น ในทุกสถานการณ์ที่มีผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ ซึ่งหมายถึงเราสามารถทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในผลลัพธ์ที่เหนือระดับ อุ่นใจได้ในทุกการใช้งาน

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

หากต้องพิมพ์งานที่เป็นขาวดำ เราจะทำอย่างไรจึงจะประหยัดหมึกสี?

  • เมื่อคุณต้องการพิมพ์งานที่เป็นขาวดำ ให้ตั้งค่าในคอมพิวเตอร์ของคุณจากโหมดสี เป็นโหมดขาวดำ หรือโหมด grayscale ซึ่งการตั้งค่าเช่นนี้จะทำให้เครื่องพิมพ์ใช้แต่หมึกสีดำและไม่ใช้หมึกสีอื่นๆ ที่ไม่จำเป็น
  • หากต้องการประหยัดหมึกพิมพ์มากขึ้น คุณสามารถตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์ให้เป็น Normal หรือ Fast resolution แทนที่ Fine mode.

 

จะประหยัดการใช้โทนเนอร์ได้อย่างไร?

  • เราสามารถประหยัดการใช้โทนเนอร์ได้ โดยการตั้งค่าพิมพ์ให้เป็นโหมด  Toner Save เพื่อลดการใช้โทนเนอร์ ซึ่งการตั้งค่าแบบนี้จะทำให้พิมพ์ได้ปริมาณมากขึ้นในแต่ละตลับ ซึ่งเหมาะกับการพิมพ์เอกสารที่ไม่ต้องการความละเอียดมาก

* การทดลองนี้เป็นการทดลองภายในของบราเดอร์เท่านั้น ซึ่งผลการทดลองอาจเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยและสิ่งแวดล้อม

  • Service & Support
  • [untitled]
  • [untitled]
  • [untitled]
  • [untitled]
  • [untitled]