ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ของคุณ

Protect Your Product

ทำไมจึงต้องเลือกใช้วัสดุการพิมพ์ของแท้จากบราเดอร์เท่านั้น

การใช้วัสดุการพิมพ์แท้กับเครื่องพิมพ์ เครื่องมัลติ-ฟังก์ชั่น (MFCs) และเครื่องโทรสารของบราเดอร์ เป็นการรับประกันถึงประสิทธิภาพให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในผลลัพธ์ที่เหนือระดับ อุ่นใจได้ในทุกการใช้งาน

วัสดุการพิมพ์ของบราเดอร์ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพิมพ์ทั้งระบบ โดยผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถช่วยป้องกันความเสียหายของตัวเครื่อง

บราเดอร์ได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโทนเนอร์และหมึก จนได้ออกแบบส่วนประกอบของหมึกและโทนเนอร์ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและรองรับการทำงานกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบที่ซับซ้อน

ด้วยความมุ่งมั่นของบราเดอร์ในการคิดค้นเพื่อแก้ไขทุกปัญหาอาจเกิดขึ้น ในทุกสถานการณ์ที่มีผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ ซึ่งหมายถึงเราสามารถทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในผลลัพธ์ที่เหนือระดับ อุ่นใจได้ในทุกการใช้งาน

การใช้โทนเนอร์เทียมอาจทำให้เกิดผลดังนี้:

  • ทำให้เครื่องพิมพ์หรือเครื่องมัลติฟังก์ชั่นเสียหาย
  • ผงโทนเนอร์อาจรั่วซึม
  • ปริมาณการพิมพ์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น
  • คุณภาพการพิมพ์ต่ำ
Trigger gear is broken

โทนเนอร์แท้จะประกอบไปด้วยผงโทนเนอร์ที่ทำให้การพิมพ์ราบรื่น ในขณะที่โทนเนอร์เทียมมีส่วนผสมของผงโทนเนอร์ที่มีลักษณะหยาบ ทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องเสียหายหรือถูกทำลายในที่สุด

ผงโทนเนอร์แท้

              

ผงโทนเนอร์เทียม

              
ผงโทนเนอร์แท้ (ได้รับการรับรอง)              ผงโทนเนอร์เทียม (ไม่ได้รับการรับรอง)

หากใช้โทนเนอร์เทียม ลักษณะของผงโทนเนอร์ (เช่น จำนวนประจุ หรือขนาดของผง) และเครื่องพิมพ์จะไม่มีความสมดุลกัน  ผงโทนเนอร์อาจติดค้างหรือความเข้มข้นของการพิมพ์อาจมากเกินไป ซึ่งทำให้ลดปริมาณการพิมพ์และใช้โทนเนอร์มากเกินความจำเป็น

ผงโทนเนอร์แท้

              

ผงโทนเนอร์เทียม

              

การเติมโทนเนอร์เข้าไปในตลับอาจทำให้เกิดการรั่วซึม และทำให้กระดาษที่พิมพ์เปื้อนเป็นแถบ

                                              

Genuine

                             

Non-Genuine

Toner may leaked

หากใช้โทนเนอร์เทียม ลักษณะของผงโทนเนอร์ (เช่น จำนวนประจุ หรือขนาดของผง) และเครื่องพิมพ์จะไม่มีความสมดุลกัน โทนเนอร์ที่ไม่ใช่ของแท้ยังมีผลต่อวิธีการที่ตัวอักษรหลอมรวมลงบนกระดาษ ทำให้ได้งานพิมพ์ที่ขาดความคมชัด เส้นพิมพ์ที่ไม่มีความต่อเนื่อง

ผงโทนเนอร์แท้

              

ผงโทนเนอร์เทียม

              

* การทดลองนี้เป็นการทดลองภายในของบราเดอร์เท่านั้น ซึ่งผลการทดลองอาจเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยและสิ่งแวดล้อม

  • Service & Support
  • [untitled]
  • [untitled]
  • [untitled]
  • [untitled]
  • [untitled]