ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ของคุณ

Protect Your Product

ทำไมจึงต้องเลือกใช้วัสดุการพิมพ์ของแท้จากบราเดอร์เท่านั้น

การใช้วัสดุการพิมพ์แท้กับเครื่องพิมพ์ เครื่องมัลติ-ฟังก์ชั่น (MFCs) และเครื่องโทรสารของบราเดอร์ เป็นการรับประกันถึงประสิทธิภาพให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในผลลัพธ์ที่เหนือระดับ อุ่นใจได้ในทุกการใช้งาน

วัสดุการพิมพ์ของบราเดอร์ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพิมพ์ทั้งระบบ โดยผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถช่วยป้องกันความเสียหายของตัวเครื่อง

บราเดอร์ได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโทนเนอร์และหมึก จนได้ออกแบบส่วนประกอบของหมึกและโทนเนอร์ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและรองรับการทำงานกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบที่ซับซ้อน

ด้วยความมุ่งมั่นของบราเดอร์ในการคิดค้นเพื่อแก้ไขทุกปัญหาอาจเกิดขึ้น ในทุกสถานการณ์ที่มีผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ ซึ่งหมายถึงเราสามารถทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในผลลัพธ์ที่เหนือระดับ อุ่นใจได้ในทุกการใช้งาน

การใช้หมึกเทียม อาจทำให้หัวพิมพ์ของเครื่องเสียหายได้ ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องพิมพ์หรือเครื่องมัลติฟังก์ชั่นของคุณเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ซึ่งคุณอาจจะต้องเสียค่าซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ในที่สุด

การใช้วัสดุการพิมพ์แท้จากบราเดอร์ คุณก็สามารถยืดอายุการใช้งานเครื่อง การทำงานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องได้ด้วย

การใช้วัสดุการพิมพ์เทียม อาจทำให้ท่อส่งน้ำหมึกของหัวพิมพ์สึกกร่อนและเสียหายได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการหมึกรั่วหรือหมึกอาจจะออกได้ไม่ที่

                  
ท่อส่งหมึกอยู่ในสภาพสมบูรณ์เมื่อใช้หมึกแท้                  การใช้หมึกเทียมอาจทำให้ท่อส่งหมึกสึกกร่อน

หมึกเทียมที่มีคุณภาพต่ำ อาจทำให้หัวฉีดหมึกอุดตันและทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ 

การใช้หมึกเติมนั้นอาจทำให้เกิดการรั่วซึมของหมึกพิมพ์ และหากมีอากาศหรือสิ่งสกปรกเจือปนจากภายนอกเข้าไปยังตลัหมึกในระหว่างการ เติมอาจทำให้เกิดการอุดตันและส่งผลให้หัวพิมพ์เกิดความเสียหาย

                  
การใช้หมึกแท้ทำให้หัวฉีดหมึกอยู่ในสภาพสมบูรณ์                  การใช้หมึกเทียมอาจทำให้หัวฉีดหมึกอุดตัน

หมึกพิมพ์ของบราเดอร์ได้รับการผลิตขึ้นเฉพาะสำหรับการทำงานร่วมกับ เครื่องอิงค์เจ็ทมัลติฟังก์ชั่นของบราเดอร์ให้ได้คุณภาพงานพิมพ์ที่สมบูรณ์ แบบ การใช้หมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของแท้อาจทำให้สีสันที่ออกมามีความผิดเพี้ยน สีซีดจาง และไม่มีความละเอียดคมชัดดีพอ รวมทั้งงานพิมพ์มีอายุการใช้งานที่สั้นกว่า

หมึกพิมพ์ปลอม หมึกเลียนแบบ หรือหมึกเติม จะปราศจากการควบคุมคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐานของการใช้งานร่วมกับตัวเครื่อง ในกรณีที่หมึกพิมพ์นั้นมีความเหลวเกินไปก็จะทำให้เกิดการรั่วซึม หรืออาจจะเกิดการอุดตัน หากหมึกพิมพ์มีความข้นหรือหนืดมากเกินไป

ภาพไม่คมชัดจากการที่หมึกถูกปล่อยมากเกินไป     ภาพไม่ชัดเนื่องจากหมึกปล่อยออกมาน้อยเกินไป
     
เมื่อหมึกมีความเข้มข้นต่ำ หมึกจะถูกปล่อยออกมามากเกินไป ซึ่งจะทำให้ภาพหรือตัวอักษรขาดความคมชัด     เมื่อหมึกมีความเข้มข้นเกินไป หัวหมึกจะแห้งง่ายและทำให้ปริมาณหมึกจะออกมาน้อยกว่าที่ควรและทำให้งานพิมพ์ไม่ชัดเจน

* การทดลองนี้เป็นการทดลองภายในของบราเดอร์เท่านั้น ซึ่งผลการทดลองอาจเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยและสิ่งแวดล้อม

  • Service & Support
  • [untitled]
  • [untitled]
  • [untitled]
  • [untitled]
  • [untitled]