การพิมพ์ระบบเลเซอร์

Laser Printing

ระบบของโทนเนอร์ (ตลับผงหมึก) และดรัม (ตลับแม่พิมพ์)

ทุกองค์ประกอบของเครื่องพิมพ์เลเซอร์จากบราเดอร์ คือการนำอุปกรณ์คุณภาพที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจที่บราเดอร์ให้ความ สำคัญมาโดยตลอด

ตลับผงหมึกพิมพ์บราเดอร์ทุกชิ้น ล้วนผลิตภายใต้มาตรฐานขั้นสูง ภายใต้สิ่งแวดล้อมและสภาวะที่ได้รับการควบคุมความสะอาดอย่างเข้มงวด ตลับหมึกพิมพ์แต่ละชิ้นต้องผ่านการทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้จำได้รับ สินค้าคุณภาพสูง ที่เปี่ยมประสิทธิภาพในการใช้งาน

กระบวนการทำงานของการพิมพ์ระบบเลเซอร์…

กระบวนการทำงานของการพิมพ์ระบบเลเซอร์…

 

  1. พื้นผิวของหลอดสร้างภาพจะทำงานอย่างเต็มที่ ขณะที่มีการหมุนรอบของหลอดสร้างภาพ
  2. แสงเลเซอร์จะปล่อยแสงลงไปบนพื้นผิวของหลอดสร้างภาพขณะที่กำลังหมุน บริเวณที่สัมผัสถูกแสง เลเซอร์จะรวมตัวกลายเป็นภาพจากไฟฟ้าสถิตย์เพื่อเข้าสู่การพิมพ์
  3. อนุภาคของผงหมึกจะถูกดึงดูดเข้ากับภาพไฟฟ้าสถิตย์ที่อยู่บนหลอดสร้างภาพ
  4. กระดาษจะถูกส่งผ่านหลอดสร้างภาพ ซึ่งจะมองเห็นภาพในทิศทางตรงกันข้ามและทำให้ผงหมึกถูกดึงออกมาจากพื้นผิวของ หลอดสร้างภาพ ก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยังพื้นผิวของกระดาษ
  5. ภาพจะปรากฏบนกระดาษจากการที่ไฟฟ้าสถิตย์ถูกควบคุมโดยความร้อนและแรงดัน ในขณะที่กระดาษส่งผ่านไปยังลูกกลิ้งที่มีความร้อนและแรงกดดันภายในชุดที่ทำ ให้เกิดการหลอมละลาย
  6. เอกสารที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยจะถูกส่งออกมาจากเครื่องพิมพ์