การพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท

Inkjet Printing

เครื่องอิงค์เจ็ท มัลติฟังก์ชั่น

เครื่องอิงค์เจ็ท มัลติฟังก์ชั่น จากบราเดอร์ คือเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานในบ้านและสำนักงานของคุณ เพราะช่วยคุณได้ทั้งในการสแกน ถ่ายเอกสาร พิมพ์งาน รวมถึงรับ-ส่งแฟกซ์ได้จากเครื่องมัลติฟังก์ชั่นขนาดกะทัดรัดเพียงเครื่องเดียว

ทั้งยังสามารถกำจัดปัญหาการที่ต้องโยนหมึกพิมพ์ที่ยังไม่ได้ใช้ทิ้งไปด้วย ระบบตลับหมึกพิมพ์แยกสี ดังนั้นเมื่อใช้สีใดสีหนึ่งหมดไป คุณก็สามารถเปลี่ยนเฉพาะตลับหมึกที่ใช้หมดไปแล้วเท่านั้น – เป็นการช่วยลดทั้งปริมาณขยะและค่าใช้จ่าย

Inkjet Printing Process

การทำงานของระบบอิงค์เจ็ท

  1. หัวพิมพ์ของบราเดอร์มีส่วนประกอบทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ซึ่งแต่ละส่วนก็คือหมึกพิมพ์ อิงค์เจ็ททั้งหมด 4 สีนั่นเอง องค์ประกอบทั้ง 4 ส่วนนี้ประกอบด้วยหัวฉีดที่มีขนาดเล็กมาก โดยใช้ในการส่งผ่านหมึกพิมพ์
  2. หมึกพิมพ์จะถูกพ่นผ่านทางหัวฉีดในหัวพิมพ์ โดยอาศัยพลังงานไฟฟ้าช่วยในการฟอร์มตัว ของหยดหมึกในขณะที่ฉีดพ่น
  3. หัวพิมพ์จะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาบน กระดาษเพื่อสร้างสรรค์รูปภาพ
  4. เฟืองและลูกกลิ้งจะนำกระดาษไปยังตำแหน่ง ในการพิมพ์ – เพื่อให้พร้อมสำหรับการเคลื่อน ผ่านหัวพิมพ์ในครั้งต่อไป
  5. เมื่อพิมพ์เสร็จ กระดาษจะถูกส่งออกมา