งานพิมพ์เอกสาร และภาพถ่าย

การพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท

Inkjet Printing
 

เครื่องอิงค์เจ็ท มัลติฟังก์ชั่น

ตัดปัญหาการสิ้นเปลืองหมึกพิมพ์ที่ยังไม่ได้ใช้ ด้วยเครื่องอิงค์เจ็ทมัลติฟังก์ชั่น ที่มาพร้อมระบบตลับหมึกแยกสี ดังนั้นเมื่อใช้สีใดสีหนึ่งหมดไป คุณก็สามารถเปลี่ยนเฉพาะตลับหมึกที่ใช้หมดไปแล้วเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

การพิมพ์ระบบเลเซอร์

Laser Printing
 

ระบบของโทนเนอร์ (ตลับผงหมึก) และดรัม (ตลับแม่พิมพ์)

ด้วยอนุภาคที่เล็กของผงหมึก รวมถึงรูปร่างและเม็ดสี ทั้งหมดนี้มีผลโดยตรงต่อความคมชัดของงานพิมพ์

ข้อมูลเพิ่มเติม 

Innobella™

ผลิตภัณฑ์หมึก & กระดาษ Innobella™

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Innobella™ จะช่วยให้คุณสามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีสีสันสวยงาม มีชีวิต
ชีวา ทั้งยังเก็บทุกสีสันให้สวยสดได้ยาวนาน
ยิ่งกว่า

ข้อมูลเพิ่มเติม 

ค้นหาวัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ศูนย์บริการลูกค้า
(66) 2665-7777