เทปสำหรับทำฉลาก

Labelling Tapes

เทปสำหรับทำฉลาก

จัดการทุกสิ่งให้เป็นระเบียบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานด้วยเครื่องพิมพ์ฉลากอิเล็กทรอนิกส์ P-Touch จากบราเดอร์ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ฉลากได้ด้วยตนเองอย่างมืออาชีพ และฉลากที่ได้มีอายุการใช้งานยาวนานและคงทน ด้วยคุณสมบัติในการป้องกันรอยขีดข่วน การฉีกขาด และสามารถกันน้ำได้อีกด้วย

การเคลือบ

การเคลือบ

เทปเคลือบ TZ เทปสำหรับเครื่องพิมพ์ฉลาก P-Touch ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรโดยบราเดอร์ เป็นเทปชนิดเดียวในที่มีการเคลือบพลาสติค
สังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติในการทน ต่อความร้อน ความเย็น สารเคมี สามารถกันน้ำได้และสีไม่ซีดจาง ฉลากมีความทนทานเป็นพิเศษ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าฉลากชนิดอื่นๆ ให้ตัวอักษรคมชัด ระดับมืออาชีพ ให้คุณจัดระบบสิ่งต่างๆ ได้อย่างสะดวกง่ายดาย เหมาะกับการใช้งานที่ภาคสนาม ภายในสำนักงาน รวมถึงบริเวณคลังสินค้า

โครงสร้างของการเคลือบ

โครงสร้างของเทปเคลือบประกอบด้วยวัสดุทั้งหมด 6 ชั้น ซึ่งบางแต่แข็งแรงทนทานอย่างน่าอัศจรรย์ แตกต่างจากฉลากทั่วไป เนื่องจากเครื่องพิมพ์ฉลาก P-touch จะทำการพิมพ์ข้อความบริเวณด้านล่างของส่วนพลาสติกสังเคราะห์ใสที่เคลือบไว้ นั่นคือข้อความจะถูกประกบอยู่ระหว่างแผ่นฟิล์มที่เคลือบไว้ ทำให้ตัวอักษรข้อความนั้น ไม่ถูกทำลายแม้จะอยู่ในสภาวะใดก็ตาม

ทนต่อการถลอกหรือรอยขีดข่วน

หลังจากทดสอบโดยการใช้ทรายซึ่งมีน้ำหนัก 1 กิโลกรัมมาขัดถูซ้ำไปซ้ำมาทั้งหมด 50 รอบ พบว่าเทปเคลือบของบราเดอร์มีร่องรอยของการขีดข่วนและถลอกเพียงเล็กน้อย โดยไม่มีผลกระทบต่อข้อความหรือตัวอักษรบนฉลากเลย

กันสารเคมีและน้ำ

จากการทดสอบด้วยการนำเทปเคลือบของบราเดอร์ไปแช่ในสารเคมีต่างๆ กัน เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ผลที่ได้คือ เทปเคลือบของบราเดอร์ยังคงติดแน่นอยู่กับพื้นผิวและมีส่วนที่เสียหายเพียง เล็กน้อย แม้แต่ทดสอบด้วยการหยดสารเคมีบนฉลาก และเช็ดออก ความเสียหายที่ปรากฏก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยที่ยังคงข้อความบนฉลากไว้

เทปปลอดสารพิษ

หลังจากการทดสอบอย่างเป็นทางการภายในห้องปฏิบัติการและค้นคว้าวิจัยด้าน อาหารของรัฐบาลญี่ปุ่น พบว่าเทปของบราเดอร์มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามกฎข้อบังคับด้านสุขอนามัยอาหาร และได้รับการพิจารณาว่ามีความปลอดภัยเพียงพอที่จะนำไปใช้ใกล้กับอาหาร นอกจากนี้เทปเคลือบของบราเดอร์ยังผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่ทำให้เกิดความระคาย เคืองต่อผิว

ทนทานต่อทุกสภาพอุณหภูมิ

เทป P-touch ของบราเดอร์ยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แม้อยู่ในอุณหภูมิที่สูงมาก จากการทดสอบพบว่า เทปเริ่มแปรสภาพเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถึง 365 องศาเซลเซียส และในการทดสอบเรื่องการยึดเกาะในสภาพอุณหภูมิที่เย็นจัด พบว่าเทปไม่มีปัญหาใดๆ ในการยึดติด รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับหมึกพิมพ์และเทป แม้ที่อุณหภูมิ – 50 องศาเซลเซียส

ทนทาน ไม่ซีดจาง

จากการทดสอบความทนทานของเทปโดยการจำลองสภาพอากาศภายนอกอาคารในระยะเวลา 1 ปี พบว่าหมึกไม่มีการเปลี่ยนแปลงและตัวอักษรทุกตัวยังคงมีความชัดเจน นอกจากนี้ยังทดสอบด้วยการติดเทปลงบนแผ่นโลหะและนำไปวางไว้ในห้องควบคุมที่มี อุณหภูมิถึง 83 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 100 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการจำลองสภาพอากาศของการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแสงแดดจัดในเวลา 1 ปี จากนั้นนำเทปไปไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิ 63 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 400 ชั่วโมง เพื่อจำลองการอยู่ในสภาพอากาศ ที่มีทั้งความร้อน แสง และน้ำ นาน 1 ปี ผลการทดสอบพบว่า เทปสีเหลืองเป็นสีเดียวที่แสดงให้เห็นถึงการซีดจางลงอย่างชัดเจน ในขณะที่เทปสีอื่นๆ มีการซีดจางลงในระดับที่น้อยมากเมื่อมองด้วยตาเปล่า คุณสมบัติที่ยากต่อการซีดจาง ช่วยลดความจำเป็นในการต้องพิมพ์ฉลากใหม่อยู่เสมอ และยังสะดวกกับการใช้งานได้ในทุกสถานที่และทุกสภาพแวดล้อม

ความต้านทานกระแสไฟฟ้า

จากการทดสอบ เทป P-Touch จะเริ่มสูญเสียความต้านทานไฟฟ้าที่ระดับกระแสไฟฟ้า 8 กิโลโวลต์ และสูญเสียความต้านทานทั้งหมดที่กระแสไฟฟ้าระดับ 11 กิโลโวลต์

เทปเคลือบชนิดติดแน่นเป็นพิเศษสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม

เทปบราเดอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมมีความความยึดเกาะได้ดีเป็น 2 เท่าของเทปมาตรฐาน โดยสามารถใช้ติดบนวัสดุและพื้นผิวที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงใช้งานได้ดีแม้ในอุณหภูมิหรือสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

เทปเคลือบชนิดติดแน่นทนทาน

เทปเคลือบของบราเดอร์สามารถติดยึดได้ดีบนพื้นผิวเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะป็นสแตนเลส แก้ว พีวีซี อะครีลิค โพลีโพรพีลีน และไม้ที่เคลือบด้วยสารสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ เทปมีความทนทานต่อสภาพอากาศที่ร้อน เย็น และมีความชื้น และยังสามารถยึดติดได้ดียิ่งขึ้นเมื่อโดนความร้อน และไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวชนิดราบเรียบ หยาบ หรือมนกลม เทปเคลือบของบราเดอร์ก็ไม่มีปัญหาในการติดยึดแต่อย่างใด