แนวคิดในการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์ในองค์กร Balanced Deployment

Balanced Deployment

Balanced Deployment คือแนวคิดในการทำให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์ได้อย่างลงตัว ซึ่งจะทำให้เครื่องพิมพ์ภายในองค์กรได้รับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการใช้งาน ช่วยลดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยการผสมผสานการใช้งานเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ที่สามารถใช้กับงานทั่วไปร่วมกันอย่างสมดุลย์กับการใช้งานเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กสำหรับความต้องการงานพิมพ์ที่เฉพาะตัว ซึ่งจะทำให้การใช้งานเครื่องพิมพ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายด้านเครื่องพิมพ์ วัสดุการพิมพ์ ไปจนถึงการบำรุงรักษาตัวเครื่อง

จากรายงานโดย IDC เกี่ยวกับ Balanced Deployment กล่าวว่าการนำแนวคิดนี้มาดำเนินงานจะสามารถช่วยให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยรวมลงได้ถึง 23% โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงนั้นประกอบด้วย:

- 40% ที่ลดลงในการสนับสนุนด้านไอที
- 25% จากการลดต้นทุนด้านวัสดุการพิมพ์
- 20% จากการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
- 10% จากการลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
- 5% จากการลดค่าเครื่องพิมพ์

Balanced Deployment ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจากบราเดอร์ซึ่งจะเป็นผู้ประเมินถึงการจัดวางระบบ IT ภายในองค์กร ขั้นตอนการทำงานของแผนกต่าง ๆ ตลอดจนถึงรูปแบบของงานพิมพ์ที่ใช้ในแต่ละแผนกขององค์กร จากข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมด ผู้เชี่ยวชาญจะประเมินและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ที่มีอยูในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หรือจะทำการแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม จุดที่เหมาะสมในการติดตั้ง การกำหนดผู้ใช้งาน ประเมินจุดติดขัดที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะลดลงได้จากการดำเนินการในกระบวนการทั้งหมดนี้ เพื่อชี้ให้องค์กรได้เห็นภาพรวมของระบบการทำงานที่เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด

แนวคิด Balanced Deployment เป็นการปรับปรุ่งขั้นตอนและกระบวนการทำงานใน 3 เรื่องหลัก ๆ คือ
- การประหยัดต้นทุนตัวเครื่องพิมพ์
- ลดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนระบบ IT และการดูแลรักษาเครื่อง
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้วยการเพิ่มช่วงระยะเวลาการใช้งานเครื่องพิมพ์ และปรับปรุงกระบวนการทำงาน

บราเดอร์สามารถทำการวิเคราะห์จากผังการทำงานที่มีอยู่ภายในองค์กรโดยไม่กระทบต่อธุรกิจขององค์กร เพื่อนำเสนอรูปแบบการใช้งานเครื่องพิมพ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างคุ้มค่าการลงทุน

ลดค่าใช้จ่ายในองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในต้นทุนที่ต่ำกว่าด้วย Balanced Deployment จากบราเดอร์

หากมีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่ติดต่อเรา

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ศูนย์บริการลูกค้า
(66) 2665-7777

"เครื่องยืนยันในนวัตกรรมของบราเดอร์ที่สะท้อนความมุ่งมั่นในการนำเสนอคุณค่าที่เหนือกว่า "

เพิ่มเติม

เคล็ดลับที่น่าสนใจ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์ของคุณให้คุ้มค่าสูงสุด
Creative Centre
Our Technology
Protect Your Products