• English
  • ภาษาไทย

บราเดอร์ เปิดตัว ระบบ “โฮโลแกรม” เครื่องหมายรับประกันของแท้ 100%

บราเดอร์ ทั่วโลก เปิดตัว “โฮโลแกรมรับประกันสินค้าแท้ 100%ถือเป็นวิธีการตรวจสอบสินค้ใหม่ล่าสุด เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป   ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบฉลากโฮโลแกรมสัญลักษณ์ดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์หรือสมาร์ทโฟนก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าดังกล่าวเป็นวัสดุการพิมพ์ของแท้ มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานของบราเดอร์ ซึ่งเครื่องหมายดังกล่าวจะติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ของวัสดุการพิมพ์ต่างๆของบราเดอร์ ได้แก่ หมึกพิมพ์ (Ink Cartridges), โทนเนอร์ (Toner) ตลับแม่พิมพ์ (Drum)

 

บราเดอร์ได้พัฒนา “โฮโลแกรม” ซึ่งถือเป็นมาตรการที่บราเดอร์ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าเป็นสินค้าแท้มีคุณภาพและมาตรฐานจากบราเดอร์ก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อลูกค้าไปซื้อสินค้าปลอมและเกิดปัญหาในเรื่องของคุณภาพสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์ โดยที่ผู้ซื้อไม่ทราบว่าสินค้าดังกล่าวเป็นของ ปลอมหรือสินค้าลอกเลียนแบบ

 

 สำหรับวิธีการตรวจสอบว่าสินค้าใดคือสินค้าแท้ ถูกลิขสิทธิ์  ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ที่ทันสมัย   โดยสัญลักษณ์รับประกันของบราเดอร์จะประกอบด้วย ฉลากโฮโลแกรมถูกติดไว้ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบโดยการสแกนรหัส (Data Matrix Code) ผ่านทางสมาร์ทโฟน หรืออีกวิธีหนึ่งคือการกรอกเลขรหัสสินค้า (ID Number) ผ่านทาง www.brother.com/id/  นอกจากนี้ หากลูกค้าพบสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบราเดอร์ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถแจ้งไปยังบราเดอร์ได้ 

file