บราเดอร์จัดกิจกรรม Brother Big Fun Rally BKK-Hua Hin

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมแรลลี่ “Brother Big Fun Rally BKK-Hua Hin” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบราเดอร์กับตัวแทนจำหน่ายลูกค้ากลุ่มองค์กร โดยใช้เส้นทางจากกรุงเทพฯ ถึง หัวหิน พร้อมพูดคุยในเรื่องทิศทางการทำธุรกิจกลุ่มลูกค้าองค์กรในปี 2554