• English
  • ภาษาไทย

บราเดอร์ครองความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องโมโนเลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น (MFC) ด้วยยอดขายเป็นอันดับ 1 ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน