ผู้บริหาร

Management

Mr Takeo Shimazu
มร. โทโมยูกิ ฟูจิโมโต
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกั
Mr Takatoshi Kawakami
คุณธีรวุธ ศุภพันธ์ภิญโญ
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด
Lim Heng Boon
คุณพรภัค อุไพศิลป์สถาพร 
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป
บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด
Mr Takeo Shimazu
คุณวรศักดิ์ ประดิษฐ์กุล
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า
บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกั