ยุคแห่งเครือข่ายและสารสนเทศ

History

กว่าศตวรรษจากจุดเริ่มต้นของธุรกิจในครอบครัว ก้าวมาสู่ความเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีความหลากหลายทางเทคโนโลยีขั้นสูง ด้วยการดำรงความเป็นผู้นำในการค้นคิดนวัตกรรม

Network & Contents

ยุคแห่งเครือข่ายและสารสนเทศ


ในปี 1992 บราเดอร์ได้เปิดตัวเครื่องโทรสารรุ่น FAX-600 ในประเทสสหรัฐอเมริกา และแน่นอนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และนี่เรียกได้ว่าเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคของเครือข่ายและความพอใจอย่างแท้จริง
จากความสำเร็จที่ผ่านมาบราเดอร์ยังได้ปรับปรุงในด้านราคาเพื่อการแข่งขันและเครื่องโทรสารที่สามารถใช้งานได้ในหลากหลายความต้องการ ถือว่าบราเดอร์ได้ตีตลาดได้ถูกจุดที่ได้มุ่งเน้นพัฒนาในด้านความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันรายอื่นที่ยังไม่ได้ให้ความสนใจในด้านนี้ทำให้บราเดอร์มีตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้นในการทำตลาดสำหรับสำนักงานขนาดเล็กและอุปกรณ์สำนักงานที่ราคาไม่สูงนัก

ต่อมาในปี 1995 บราเดอร์ได้บุกตลาด Laser Digital Multi-Function Center โดยได้มีการรวมเอาเครื่องถ่ายเอกสาร โทรสารและเครื่องพิมพ์เข้าไว้ในเครื่องเดียวกัน เป็นนวัตกรรมที่ทำให้ตลาดเจริญเติบโตในธุรกิจเครื่องพิมพ์เป็นอย่างมาก ช่วงนี้บราเดอร์ได้นำเปิดตัว Color Inkjet Digital Multi-Function Center นับได้ว่าบราเดอร์ได้ขยายเข้าสู่ตลาดอุปกรณ์การสื่อสารอย่างทวีคูณ