ยุคแห่งเครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์

History

กว่าศตวรรษจากจุดเริ่มต้นของธุรกิจในครอบครัว ก้าวมาสู่ความเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีความหลากหลายทางเทคโนโลยีขั้นสูง ด้วยการดำรงความเป็นผู้นำในการค้นคิดนวัตกรรม

ยุคแห่งเครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์

ยุคแห่งเครื่องจักรกลและ
อิเล็กทรอนิกส์


นับตั้งแต่ก่อตั้งธุรกิจ บราเดอร์ได้มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เสมอมา ทั้งยังได้มีการใช้เทคโนโลยีด้านอิเลคทรอนิคส์เข้ามามีส่วนช่วย ดังจะเห็นได้ว่าในปี 1971 บราเดอร์เป็นผู้ผลิตรายแรกที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าความเร็วสูงแบบ dot-matrix และก็ยังเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมจวบจนทุกวันนี้ ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ได้ร่วมกันผลิตกับบริษัทของอเมริกา โดยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและนานาประเทศสำหรับนวัตกรรมชิ้นนี้ โดยได้มีการเทียบความเร็วระหว่างการใช้งานเครื่องบราเดอร์กับผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นในขณะนั้นด้วย

ในปี 1980 ได้พัฒนาเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ารุ่น EM-1 สำหรับใช้ในสำนักงานด้วยการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ด้วยจานอักขระ (Daisy wheel) โดยมีมอเตอร์ไฟฟ้าดึงเป็นแนวตรง ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ก็ได้รับการยอมรับอย่างสูงอีกเช่นเคย ด้วยบทพิสูจน์ในการเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคที่ นครลอสแองเจลลิส ในปี 1984 โดยบราเดอร์ได้เตรียมเครื่องพิมพ์ดีดถึง 3,000 เครื่องไว้รองรับการใช้งาน ด้วยเหตุนี้ ทำให้ทั่วโลกยอมรับในความเป็นที่ 1 ของเครื่องพิมพ์ดีดบราเดอร์

หลังจากนั้น บราเดอร์ได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบการพิมพ์ฉลาก ด้วยการใช้เทคโนโลยีการส่งผ่านโดยอาศัยความร้อน(Thermal) ในการผลิตเครื่องพิมพ์ดีดอิเลคทรอนิคส์ส่วนบุคคลและโปรแกรมการประมวลผลข้อความภาษาญี่ปุ่น ในปี 1987 บราเดอร์ได้รุกเข้าสู่ตลาดเครื่องโทรสาร ซึ่งทำให้บราเดอร์เข้าสู่ธุรกิจข้อมูลและอุปกรณ์การสื่อสารและอย่างเต็มตัว