โกลบอล วิชั่น 21

History

กว่าศตวรรษจากจุดเริ่มต้นของธุรกิจในครอบครัว ก้าวมาสู่ความเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีความหลากหลายทางเทคโนโลยีขั้นสูง ด้วยการดำรงความเป็นผู้นำในการค้นคิดนวัตกรรม

Global Vision 21

โกลบอล วิชั่น 21


เมื่อบริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดสากล บราเดอร์ก็ยังได้คงยึดปฏิบัติตามนโยบาย “Customer first” ในทุกส่วนของการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังมุ่งมั่นที่เสนอสิ่งที่ดียิ่งขึ้นไม่เพียงเฉพาะแต่ลูกค้า “ปัจจุบัน” เท่านั้นแต่ยังคำนึงถึงลูกค้าใน “อนาคต” ด้วยการยึดหลัก Global vision 21 ที่ได้ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ปี 2002 สำหรับเป็นทัศนวิสัยในการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจบราเดอร์ทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยตั้งไว้ดังนี้ 

 • จะเป็นบริษัทชั้นนำในระดับสากลที่ให้ผลตอบแทนระดับสูง
 • จะเป็นผู้ผลิตระดับโลกโดยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม
 • จะทำให้คติพจน์ของบราเดอร์ที่ว่า “At your side” เป็นวัฒนธรรมองค์กร


บราเดอร์ได้มุ่งมั่นที่จะให้วัตถุประสงค์เหล่านี้ลุล่วงไปภายใต้แนวความคิดลูกค้าเป็นหลัก ด้วยการมุ่งเน้นใน 3 กลุ่มธุรกิจ คือ

 1. Printing & Solutions (P & S) Company
  ประกอบไปด้วย เครื่องพิมพ์, เครื่องมัลติฟังก์ชั่น, โทรสาร, เครื่องพิมพ์ฉลาก P-Touch
 2. Personal & Home (P & H) Company
  จักรเย็บผ้า
 3. Machinery & Solution (M & S) Company
  จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องกลึง/ตัดโลหะ


กลุ่มธุรกิจ Printing & Solutions (P&S) มีหน้าที่ดูแลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลการพิมพ์ โดยจะทำการพัฒนาและออกแบบอุปกรณ์สำนักงานที่เหมาะสมกับการใช้ภายในสำนักงานขนาดเล็ก หรือการใช้งานภายในบ้านให้เข้ากับสภาาพแวดล้อมและการใช้งานในแต่ละแผนกของบริษัท ถูกออกแบบและปรับปรุงให้การทำงานมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประสิทธิผลและความสะดวกสบายในการใช้งาน

กลุ่มธุรกิจ Personal & Home (P&H) มีหน้าที่ผลิตจักรเย็บผ้าและอุปกรณ์ในการเย็บปักถักร้อย ให้ผู้ใช้รู้สึกสนุกและง่ายในการใช้งาน เพื่อรองรับจินตนาการสร้างสรรค์งานด้วยตัวเอง

กลุ่มธุรกิจ Machinery & Solution (M&S) บราเดอร์ได้นำเสนอทางเลือกให้แก่ลูกค้าตามความต้องการและเหนือความต้องการในอุตสาหกรรมจักรเย็บผ้าและเครื่องกลึง และยังคงมุ่งมั่นในเจตนาและธรรมเนียมปฏิบัติใน “อุตสาหกรรมการผลิต” ทั้งยังรักษาคำมั่นสัญญาที่มอบแต่สิ่งที่ดีกว่าในเวลาอันรวดเร็วสู่ลูกค้าของบราเดอร์ ทั้งด้านคุณภาพสินค้าและบริการ