ความเป็นมาขององค์กร

History

กว่าศตวรรษจากจุดเริ่มต้นของธุรกิจในครอบครัว ก้าวมาสู่ความเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีความหลากหลายทางเทคโนโลยีขั้นสูง ด้วยการดำรงความเป็นผู้นำในการค้นคิดนวัตกรรม

Spirit of Establishment

เจตนารมณ์ในการก่อตั้งบริษัท


เริ่มจากที่บริษัท Yasui Sewing Machine จำกัด เริ่มกิจการขายและซ่อมบำรุงจักรเย็บผ้า ในปี ค.ศ. 1908 โดยมิสเตอร์ Kanekichi Yasui บิดาผู้ก่อตั้งบราเดอร์

ต่อมา มิสเตอร์ Masayoshi Yasui ลูกชายคนโตในจำนวนพี่น้องสิบคนได้เข้ามาช่วยกิจการของบิดาด้วยการเข้ามาเรียนรู้การซ่อมแซมเครื่องจักรในโรงงาน โดยมีทักษะการซ่อมตั้งแบำรุงจักรเย็บผ้าตั้งแต่อายุได้ 9 ปี ซึ่งถือว่าเด็กมากในขณะนั้น เมื่ออายุได้ 17 ปี มิสเตอร์ Masayoshi ได้มีโอกาสฝึกงานในเมืองโอซาก้าซึ่งในขณะนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางการทำธุรกิจประเภทนี้ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการทำธุรกิจในลักษณะการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ มิสเตอร์ Masayoshi จึงมีความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่จะผลิตจักรเย็บผ้าขึ้นเองเพื่อขายภายในญี่ปุ่น และตั้งใจว่าจะ “พัฒนาอุตสาหกรรมการนำเข้าจักรเย็บผ้าให้เป็นอุตสาหกรรมการส่งออก”

ในขณะนั้นความคิดที่จะผลิตจักรเย็บผ้าขึ้นใช้เองภายในประเทศแทบจะไม่มีทางเป็นไปได้เลย อันเนื่องมาจากสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตรวมถึงเทคโนโลยีการผลิต อย่างไรก็ตาม มิสเตอร์ Masayoshi ก็ไม่เคยลดความพยายาม จนสามารถหาเงินทุนในการผลิตจักรเย็บผ้า เริ่มพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรและได้ขายเครื่องไฮดรอลิกสำหรับการผลิตหมวกที่ทำขึ้นจากฟางข้าว จากนั้นเขาก็ยังได้เริ่มทำวิจัยเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อทำให้ความปรารถนาที่จะเป็นผู้ผลิตจักรเย็บผ้าในญี่ปุ่นให้สำเร็จ

มิสเตอร์ Jitsuichi Yasui น้องชายของมิสเตอร์ Masayoshi และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบราเดอร์ ได้เจริญรอยตามที่จะพัฒนากระสวยจักรเย็บผ้า ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งในจักรเย็บผ้า คนทั่วไปเชื่อว่าเป็นไปได้ยากที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จในธุรกิจประเภทนี้ได้ แต่อย่างไรก็ตามเป็นเพราะความมุ่งมั่นเท่านั้นที่ทำให้แม้แต่การไม่มีประสบการณ์หรือมีความสามารถในธุรกิจด้านนี้มาก่อน ในปี 1932 เครื่องจักรเย็บผ้าภายใต้แบรนด์บราเดอร์ก็ออกสู่ท้องตลาดเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นเป็นผลสำเร็จ

“คุณภาพที่เหนือกว่าและมุ่งมั่นในบริการ” ถือเป็นคติพจน์ของบราเดอร์ ซึ่งนำพาให้บราเดอร์มุ่งมั่นที่จะผลิตเฉพาะงานที่มีคุณภาพ บริการที่ดีที่สุดสู่ประชาชน และกุญแจสำคัญที่ทำให้บราเดอร์ได้รับความสำเร็จในการทำธุรกิจคือ การถือเอาคติพจน์ของบริษัทให้เป็นเสมือน DNA ในการทำงานของพนักงานบราเดอร์ทุกรุ่น

Brother Global Charter ได้นิยามข้อปฏิบัติให้บริษัทบราเดอร์ด้วยนโยบายสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยรวมในเรื่อง “พันธสัญญาเรื่องคุณภาพ” “ลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ” และ “ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยยังได้กำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานบราเดอร์ทุกคน ในการทำหน้าที่สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ดีสู่ผู้บริโภค ด้วยคุณภาพสินค้าและบริการระดับสูง