องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม

Corporate Social Responsibility

บราเดอร์มีความเชื่อมั่นในการดำรงตนเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งความเชื่อนี้ได้สะท้อนในนโยบายความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม (CSR) ซึ่งครอบคลุมในหลายด้าน


สิ่งแวดล้อม

The Environment - Brother's Contribution

องค์การที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยความเป็นหนึ่งในองค์กรที่อยู่ในสภาวะแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ด้านการพิมพ์ของบราเดอร์ล้วนแล้วแต่ไม่เป็นพิษแก่โลกของเรา ซึ่งบราเดอร์เป็นรายแรกและรายเดียวในการเป็นผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน TCO ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับการประเมินความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยา พลังงาน การแผ่รังสี และการจัดวางรูปแบบสำนักงานและอุปกรณ์สำนักงานให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ที่ญี่ปุ่น บราเดอร์ได้นำแนวความคิดในเรื่อง 5R ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับสากล และบริษัทบราเดอร์ในสิงค์โปร์ก็ได้นำเอานโยบาย 5R ในการรักษาสิ่งแวดล้อมนี้มาใช้ในกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน โดยประกอบไปด้วย

1. REDUCE ลดปริมาณวัสดุสิ้นเปลืองด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่
2. REUSE นำผลิตภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองกลับมาใช้ใหม่
3. REFUSEปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม
4. REFORM ปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์แล้วนำกลับมาใช้
5. RECYCLEนำมาใช้ใหม่ดีกว่าทิ้งไป

ผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์ล้วนแต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง โดย RoHS (Restriction of Hazardous Substnaces) เป็นหน่วยงานควบคุมสารที่เป็นอันตรายในกระบวนการผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ตัวอย่างเช่น ควบคุมสารตะกั่ว สารปรอทและแคลเซียม ยิ่งไปกว่านั้นผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้ติดฉลากประหยัดพลังงาน แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์สิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่า จะเห็นได้ว่าบราเดอร์เอาใจใส่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน ที่บราเดอร์เราได้เตรียมพร้อมในการนำเสนอทุกสิ่งไว้เกินกว่าความคาดหมายของลูกค้าทั้งในวันนี้และอนาคต ด้วยมุ่งมั่นที่จะ “เคียงข้างคุณ” ในทุก ๆ ย่างก้าว

ISO

กระบวนการผลิตของบราเดอร์ล้วนแต่พิถีพิถันโดยเฉพาะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่บราเดอร์ทั่วโลกล้วนแล้วแต่ได้รับการรับรองด้าน ISO 9001 และ ISO 14001 ทำให้ยิ่งมั่นใจในด้านคุณภาพและความไว้วางใจในทุกส่วนประกอบและทุกผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ทุกชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นล้วนแล้วแต่ใส่ใจด้านสุขภาพและมาตรฐานความปลอดภัย

ISO 14001 Accreditation

บราเดอร์ได้รับการรับรองมาตรฐานด้าน ISO 14001 ซึ่งมีเพียง 4 บริษัทของญี่ปุ่นและ 6 บริษัทข้ามชาติที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.

เครื่องหมาย Energy Star

ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ และเครื่องมัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ รวมไปถึงเครื่องโทรสารของบราเดอร์ได้รับเครื่องหมาย Energy Star แสดงถึงความยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันสภาพแวดล้อมของบราเดอร์

เครื่องพิมพ์และเครื่องมัลติฟังก์ชั่น ล้วนถูกผลิตขึ้นมาโดยอยู่บนพื้นฐานการลดปริมาณอุปกรณ์สิ้นเปลือง โดยจะเห็นได้ว่าเครื่องพิมพ์ของบราเดอร์จะสามารถใช้งานได้นานกว่าทั้ง ตลับแม่พิมพ์ และหัวพิมพ์ เพราะเมื่อหมึกพิมพ์หรือผงหมึกหมดก็สามารถเปลี่ยนเฉพาะสีที่หมดได้ และทุกรุ่นของบราเดอร์สามารถเลือกการพิมพ์งานในรูปแบบร่าง (Draft) ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้หมึกได้

TCO99 Accreditation

บราเดอร์เป็นผู้ผลิตรายเดียวที่ได้รับการรับรองจาก TCO99 โดยที่ TCO99 จะเข้มงวดในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การจัดวางรูปแบบที่ทำงานและอุปกรณ์สำนักงานให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การควบคุมและการออกแบบ สภาพแวดล้อมในการทำงาน กลยุทธ์ทางการจัดการสภาพแวดล้อมโดยรวม ขั้นตอนการผลิต ระบบนิเวศวิทยาและคู่มือการปฏิบัติงาน

นโยบายการจัดซื้อ

จะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมของบราเดอร์ล้วนแล้วแต่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น นโยบายวางแผนก่อนการซื้อสินค้าด้วยการสั่งซื้อรายการสินค้าแนะนำ แม้กระทั่งสิ่งเล็กน้อยตั้งแต่กระดาษชำระไปจนถึงยานพาหนะของบริษัท.

การรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม

ที่ญี่ปุ่น ในปี 1998 บราเดอร์ได้จัดตั้งศูนย์รีไซเคิลซึ่งสามารถคัดแยกแบ่งประเภทของวัสดุใช้แล้วนำกลับมาใช้อีกไม่เว้นแม้แต่ขยะประเภทพลาสติกสารมีฤทธิ์และมอเตอร์

Top


บราเดอร์กับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

Local Community

บราเดอร์กับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมโครงการป่าชายเลนฟื้นฟูธรรมชาติ ณ. จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสานต่อโครงการ “ร้อยรักษ์สังคมไทย ร้อยใจเพื่อสิ่งแวดล้อม” นำทีมโดยผู้บริหารระดับสูงคุณ ทาคาโอะ แอนดี้ ชิมา กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารบราเดอร์ทั้งสามท่าน คุณธีรวุธ ศุภพันธ์ภิญโญ ฝ่ายการขายและการตลาด คุณวรศักดิ์ ประดิษฐ์กุล ฝ่ายบริการลูกค้า และคุณสมชาย ศรีโหมด ฝ่ายการเงินและบริหาร และพนักงานบราเดอร์ ร่วมลุยน้ำเพื่อปลูกป่าโกงกาง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่นอกเหนือจากการปลูกต้นโกงกางเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ยังเสริมด้วยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นจากชายฝั่งทะเล เพื่อลดการกัดเซาะแนวฝั่ง และชลอความแรงคลื่น ให้ต้นโกงกางที่ปลูกขึ้นใหม่มีอัตราการอยู่รอดและเติบโตสูงด้วย โครงการนี้ถือเป็นการสานต่อนโยบายการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพื่อสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

“กิจกรรมการปลูกป่าในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเปิดโอกาสให้พนักงานได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการร่วมปลูกป่าโกงกาง ซึ่งมีความสำคัญในการป้องกัน การกัดเซาะแนวชายฝั่งและน้ำท่วม รวมถึงเป็นแหล่งอนุบาลพืชและสัตว์น้ำ คืนความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศน์ในอันดับต่อไป” คุณแอนดี้ กล่าว

บราเดอร์กับสังคมไทย
โครงการร้อยรักษ์สังคมไทยร้อยใจสิ่งแวดล้อม

บราเดอร์เฉลิมฉลองครบรอบ 100ปี ด้วยกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคมไทยภายใต้โครงการ “ร้อยรักษ์สังคมไทยร้อยใจสิ่งแวดล้อม”เพื่อตอบแทนลูกค้าชาวไทยที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ซึ่งยังถือเป็นนโยบายของบราเดอร์ทั่วโลกอีกด้วย ซึ่งโครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลายด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษาและด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงกิจกรรมด้านอื่นต่อไป

โครงการสานฝัน ปันรัก จากพี่ถึงน้อง ซึ่งเป็นโครงการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดขอนแก่นจำนวน 3 โรงเรียน

โครงการร้อยรักษ์สังคมไทยร้อยใจสิ่งแวดล้อม

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด โดย มร. ทาคาโอะ (แอนดี้) ชิมา ผู้อำนวยการ และคุณวรศักดิ์ ประดิษฐ์กุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า เดินหน้าทำโครงการ "ร้อยรักษ์สังคมไทย ร้อยใจเพื่อสิ่งแวดล้อม" ด้วยการบริจาคเครื่องพริ้นเตอร์ บราเดอร์ ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานมัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

โครงการร้อยรักษ์สังคมไทยร้อยใจสิ่งแวดล้อม

บราเดอร์มอบห้องสมุด 100 ปีแก่โรงเรียนโรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์, จ.ขอนแก่น มูลค่ากว่า 500,000 บาท

บราเดอร์ส่งเสริมการศึกษาเด็กไทย สานต่อโครงการห้องสมุดโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

23 มิถุนายน 2552 บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย เพื่อเสริมสร้างแนวคิดรักการอ่าน สร้างสรรค์จินตนาการ และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเยาวชน ภายใต้โครงการ “ร้อยรักษ์สังคมไทย ร้อยใจเพื่อสิ่งแวดล้อม” ด้วยกิจกรรมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนแม่ปูคา และ โรงเรียนบ้านป่าป้อง ในจังหวัดเชียงใหม่

Top