• English
  • ภาษาไทย

บราเดอร์ ประเทศไทย

About Brother Singapore

เป็นเวลากว่าศตวรรษที่บราเดอร์เป็นที่รู้จักในฐานะของ แบรนด์ที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าตลอดมา จากจุดเริ่มต้นที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1908 วันนี้เรามีโรงงานการผลิต 19 แห่ง และบริษัทสาขาสำนักงานตัวแทนการขาย 43 แห่ง ใน 41 ประเทศทั่วทุกภูมิภาค บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ฉลาก และจักรเย็บผ้า ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอย่างต่อเนื่องที่ครอบคลุมในทุกระดับ

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 โดยปัจจุบันมีเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์รวมทั้งศูนย์มริการมาตตฐานครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีสาขาในต่างจังหวัด ดังต่อไปนี้

- กรุงเทพฯ

- เชียงใหม่
- ระยอง
- ขอนแก่น

- หาดใหญ่

การพิมพ์ภาพและโชลูชั่น

Print & Imaging Solutions

นวัตกรรมและการนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาถือเป็นหัวใจสำคัญของบราเดอร์และได้ถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันอย่างชนิดแยกกันไม่ออกกับประวัติและความเป็นมาของบริษัท ในห้องทดลองวิจัยและพัฒนา เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด แต่นั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น สำหรับลูกค้าของเราที่ทำธุรกิจหรือประกอบกิจการ เราใช้เวลาในการทำความเข้าใจถึงความต้องการที่เฉพาะเจาะจงเพื่อที่ว่าเราจะได้ช่วยแนะนำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง กลุ่มบริษัทบราเดอร์ช่วยให้ลูกค้ากลุ่มนี้มองลึกลงไปถึงความต้องการของแต่ละแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ โดยใช้ยุทธวิธีจับคู่อุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง นี่คือแนวคิด balanced deployment ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการและเลือกสรรเทคโนโลยีการพิมพ์ที่เข้าถึงสมาชิกทุกคนภายในองค์กร

การประหยัดพลังงานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Energy Saving & Eco Friendly

ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์บราเดอร์ถือได้ว่าเป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อม ในปีพ.ศ. 2545 บราเดอร์คือบริษัทผู้ผลิตเครื่องพิมพ์รายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน TCO - ซึ่งนับเป็นการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดและได้รับยากที่สุดในระดับโลก นี่คือมาตรฐานที่เป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกว่ามีความเป็นเลิศในเรื่องของนิเวศวิทยา พลังงาน การปล่อยและแพร่กระจาย รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์และเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการจัดการให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

เครื่องมืออุปกรณ์ของเราที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถูกกำหนดโดยข้อบังคับเรื่องสารและวัตถุที่เป็นอันตรายหรือมีความเสี่ยง(ซึ่งมีการจำกัดการใช้สารบางชนิดที่เสี่ยงอันตราย เช่น สารตะกั่ว สารปรอท และแคดเมียม – ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา ยิ่งไปกว่านั้นเครื่องมืออุปกรณ์ของเรายังได้รับการรับรองในด้านการประหยัดพลังงาน ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ของเราใช้พลังงานน้อยกว่า ซึ่งนำไปสู่แนวคิดเกี่ยวกับ holistic approach ในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่บราเดอร์เราจัดเตรียมทางออกที่เป็นเลิศและมากกว่าความคาดหวังทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป้าหมายของเราคือ “เราอยู่เคียงข้างคุณ” ในทุกช่องทางที่ก้าวเดิน

 

Accolades & Awards

รางวัลและการรับรอง

กว่าทศวรรษที่บราเดอร์ ประเทศไทย ได้เติบโตและก้าวสู่ความเป็นผู้นำในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
- หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมด้านการพิมพ์ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายตอบสนองความต้องการผู้ใช้ได้อย่างลงตัว
- การบริการที่เป็นเลิศ จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทั้งการบริการก่อนและหลังการขาย
- นโยบายดำเนินกิจการด้วยแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกิจกรรมเพือการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง และ
- แนวคิดและการทำงานด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยนโยบายหลักต่างๆ เหล่านี้ นำไปสู่การดำเนินงานที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการฟื้นฟูป่าชายเลนที่บราเดอร์ ประเทศไทย ดำเนินอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงข้อพิสูจน์ถึงความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์ด้วยหลากหลายรางวัลที่เราได้รับจากสถาบันและสื่อชั้นนำต่างๆ

ที่บราเดอร์ ประเทศไทย เราไม่หยุดยั้งที่จะนำความเป็นเลิศมาสู่ทั้งบุคลากรภายในและไปยังผู้เกียวข้องภายนอกองค์กร และนี่คือสิ่งที่นำบราเดอร์มาสู่ความเป็นแบรนด์ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

คุณจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าเสมอเมื่อมีผลิตภัณฑ์บราเดอร์อยู่เคียงข้างคุณ