Tổ chức và cơ quan nhà nước

Toå chöùc vaø cô quan nhaø nöôùc

Brother là một trong những nhà cung cấp hàng đầu về các giải pháp và thiết bị in và hình ảnh cho những tổ chức lớn và vừa ở Singapore. Nhờ đội ngũ kinh doanh Giải pháp hợp tác dày dăn kinh nghiệm và được cam kết, chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng những giải pháp thích hợp cho những nhu cầu thích hợp. Việc triển khai cân đối này sẽ đưa kỹ thuật in đến trong trong phạm vi mỗi thành viên trong môi trường

Chúng tôi đảm bảo đáp ứng những nhu cầu luôn thay đổi của các tổ chức và mang lại sự đảm bảo xanh trong hệ thồng trợ giúp của chúng tôi dựa trên những chứng nhân về môi trường khắt khe mà chúng tôi đạt được ISO 9000 và ISO 14001

Nhấn mạnh hơn về những thòa hiệp của chúng tôi đối với các tổ chức lớn, chúng tôi thiết lập 01 phòng trưng bày đoàn thể nhằm giúp khách hàng có thể hình dung ra những đầu tư tiềm năng qua những vật thể đã được kiểm chứng. Sự cộng tác của chúng tôi với SIS và VARs đảm bảo Giải pháp của Brother sẽ tiến ngày càng xa

Từ 1 người sử dụng trong doanh nghiệp vừa và nhỏ cho đến các tổ chức lớn và chính phủ, Brother luôn ở bên cạnh.

Tìm giải pháp thích hợp cho những nhu cầu của bạn dưới đây


Các giải pháp hiện có

 

Các mẹo vặt lý thú

Tận dụng máy Brother của bạn để đạt hiệu quả in ấn cao nhất!
Trung tâm sáng tạo
Công nghệ của chúng tôi
Bảo vệ trái đất
Bảo vệ sản phẩm của bạn