เครื่องพิมพ์ฉลากอิเล็กทรอนิกส์

เทปสำหรับทำฉลาก

Labelling Tapes
 

เทปสำหรับทำฉลาก
จัดการทุกสิ่งให้เป็นระเบียบได้ อย่างรวดเร็วและง่ายดายไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานด้วยเครื่องพิมพ์ ฉลากอิเล็กทรอนิกส์ P-Touch จากบราเดอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม 

เครื่องพิมพ์ฉลากสำหรับมืออาชีพ

Professional Label Printers
 

เครื่องพิมพ์ฉลากสำหรับมืออาชีพ
สร้างสรรค์ฉลากอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องพิมพ์ฉลากสำหรับมืออาชีพใหม่ล่าสุดจากบราเดอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม 

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ศูนย์บริการลูกค้า
(66) 2665-7777