ร่วมงานกับเรา

Recruitment

บราเดอร์รู้ดีว่าการมีทีมงานที่ดีคือกุญแจสู่ความสำเร็จในธุรกิจ ดังนั้น เราจึงมองหาบุคคลที่มีความสามารถในด้านต่างๆ และต้องการสร้างความแตกต่างให้กับบริษัท ที่บราเดอร์ นวัตกรรม คุณภาพ วิสัยทัศน์ และความท้าทายคือแรงผลักดันความสำเร็จพนักงานของเรา

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด
แผนกทรัพยากรบุคคล
ชั้น 21 รสาทาวเวอร์ 2 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-665-7700 ต่อ 7736 แฟกซ์ 0-2665-7755