เครือข่ายทั่วโลกของบราเดอร์

Global NetworkNorth & South AmericaEuropeMiddle EastJapanAfricaAsiaOceania

กลุ่มบริษัทบราเดอร์นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพและบริการและผู้ใช้ทั่วโลก จากฐานการผลิต 17 แห่ง (รวมถึง 5 โรงงาน) พร้อมทั้งสำนักงานขายทั้งหมด 52 แห่งใน 44 ประเทศทั่วโลก (ข้อมูลถึงเดือนเมษายน 2555)